Maträtt: nudlar
Tillbehör: valfritt
Ansvarig: Robin